Our work_Old

ICC-P NUNANI TAMAALAANI PEQATAAFFII

ICC nunani tamalaani assigiinngitsuni oqallittarfinni peqataaffeqarpoq.

Pingaarnerit tassaallutik Naalagaaffiit Peqatigiit aamma Issittormiut Siunnersuisoqatigiiffiat, uani taakku pillugit paasisaqarit.

ICC FN-imilu ingerlatsineq

NGO-tut aammalu Nunat Inoqqaavisa Kattuffiattut (IPO) Inuit Issittormiut Siunnersuisoqatigiivi ECOSOC ataani kategori II-mi siunnersuisinnaasutut akuerisatut inissisimavoq. Tamanna isumaqarpoq ICC FN-imi ataatsimiinnerni assigiinngitsuni ilaasinnaaneranik.

Naalagaaffiit Peqatigiinni aammalu nunat inoqqaavisa pisinnaatitaaffiinik siuarsaalluni sulinermini FN piginnaatitsissutinik pingasunik tunngaveqarpoq.

  • Naalagaaffiit Peqatigiit nunat inoqqaavinut suliat pillugit Ataavartumik Ataatsimiittarfia
  • Nunat Inoqqaavisa Pisinnaatitaaffii pillugit Suleqatigiissitat immikkut Ilisimasallit (EMRIP)
  • Inoqqaavisa Pisinnaatitaaffii pillugit immikkut Nalunaaruteqartartoq

ICC-p naggueqatigiit Inuit pisinnaatitaaffii taamatullu aamma Nunat Inoqqaavisa tamarmik pisinnaatitaaffiinik illersuinini ingerlattuassavaa. Taannalu pissaaq Nunat inoqqaavisa pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit nalunaarutaat (UNDRIP) nunani tamalaani inuit pisinnaatitaaffiisulli akuerisaalluni atuutilernissaanik sulinertigut. ICC-p siunnersuisinnaalluni FN-imi inissisimanera periarfissiivoq nunat inoqqaavisa pisinnaatitaaffiinik illersuinissamik, soorlu UNDRIP-imi pisinnaatitsisoq nunakkaartumik sumiiffikkaartumik piisarititanillu aqutsinermi.

ICC aamma Nunat Inoqqaavisa pisinnaatitaaffii

Inuit Issittormiut Siunnersuisoqatigiivi kattuffiillu allat Nunat inoqqaavinik suliallit peqatigalugit nunani tamalaani nunat inoqqaavisa pisinnnaatitaaffii akuerineqarnissaat sulissutigaat. 2007-imi UNDRIP akuerineqarpoq. Ukiuni ingerlasuni nalunaarut illersorlugulu nittarsaattarpaat FN-imi allanilu oqallittarfinni.

ICC Issittumilu Siunnersuisooqatigiit

Taamaattaaq ICC Issittumi Siunnersuisoqatigiinni tassanil suleqatigiissitani Ataavartumik Peqataasartutut inissisimalerpoq. Issittumi Siunnersuisoqatigiinnut ilaasortaapput issittumi naalagaaffiit Canada, Finland, Island, Kunngeqarfik Danmark, Norge, Rusland, Sverige kiisalu USA. Taakku saniatigut issittup inoqqaavisa suliniaqatigiiffii arfinillit peqataapput, tassa Saamit Siunnersuisoqatigiivi, RAIPON, Aleut International Association, Arctic Athabascan Council, Gwich’in Council International kiisalu ICC.

ICC Kalaallit Nunaat maanna siornatigutulli ilisimatuut suleqatigiissitaanni peqataanissamut atuagarsornikkut piginnaasaqanngilaq, taamaammat suliassaqarfiit taakku ICC Alaskami aammalu ICC Canadamit isumagineqartarput. Taamaammat ICC Kalaallit Nunaat taamaallaat SAO-p ataatsimiinnerini kiisalu SDWG-ip ataatsimiinnerini peqataasarpoq.

ICC-P SULINIUTAAT ALLAT 

Uani suliniutit pillugit paasisaqarsinnaavutit, ICC-p aallartissimasaat imaluunniit
peqataaffigisaat.